Między Ziemią a Niebem

Do najważniejszych uczynków miłosiernych w czasach Starego Przymierza należały: jałmużna, post i modlitwa. W Katechizmie mamy nowe przykazanie, którego dotąd nie było: troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Ni mniej, ni wię