Między Ziemią a Niebem

W siedem tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa – w tym roku 23 maja – Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostol