Między Ziemią a Niebem

Wyznaczono datę beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Róży Marii Czackiej. Zgodnie z decyzją Papieża Franciszka uroczystość odbędzie się dwunastego września w Warszawie. W programie rozmawiamy o roli w życiu Kościoła i