Między Ziemią a Niebem

W programie będziemy rozmawiać o Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Dzisiejsze święto ustanowił ambasador Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II. Kult związany jest przede wszystkim z objawieniami św. siostry Faustyny Kowalskiej, której dokładnie dziewięćdziesiąt lat temu po raz pierwszy objawił się Jezus – polecając jej, by głosiła orędzie Bożego Miłosierdzia całemu światu.