Między Ziemią a Niebem

W programie m.in.: na tydzień przed ingresem w Gdańsku rozmowa z nowym arcybiskupem metropolitą Tadeuszem Wojdą, bohaterem odcinka jest święty Józef – o najczystszym, najwierniejszym i najpotężniejszym rozmowy z Agatą Puścikowską i bisku