Między Ziemią a Niebem

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego. Papież Franciszek w liście apostolskim „Aperuit illis” ogłoszonym 30 września 2019 roku napisał: „Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności”. W programie mówimy o dialogu ekumenicznym, sposobie celebracji Niedzieli Słowa Bożego w Kościele oraz o tym, jakie łaski otrzymujemy podczas czytania Pisma Świętego.