Między Ziemią a Niebem

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego. Papież Franciszek w liście apostolskim „Aperuit illis” ogłoszonym 30 września 2019 roku napisał: „Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji or