Między Ziemią a Niebem

W dniu dzisiejszym pod hasłem: Życie i Śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30, 15) obchodzimy 24. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Biskup Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem powiedział, że obchody tego dnia sprowadzają się do tego, aby przybliżyć katolikom wspólne źródła, z których wyrasta judaizm i chrześcijaństwo, i jednocześnie przedstawić to, jak judaizm postrzega godność człowieka, wartość życia ludzkiego i przeznaczenie człowieka. W programie porozmawiamy o naszej roli w dialogu międzyreligijnym, ale także powiemy o wprowadzonych przez papieża Franciszka zmianach w prawie kanonicznym.