Między Ziemią a Niebem

Koniec roku to podsumowanie tego co przeżyliśmy. W Kościele, podobnie jak w życiu społecznym, wiele się działo. Jednym z głównych powodów zmian w naszym życiu duchowym było pojawienie się pandemii koronawirusa. W programie mówimy o tym, jaki model w naszej duchowości wypracowaliśmy w walce z konsekwencjami choroby Covid-19, o pomocy cierpiącym w tych trudnych czasach, o roli świętego Jana Pawła II w naszym życiu i Jego duchowym testamencie, ale też o wyzwaniach na Nowy Rok, zwłaszcza dla rodzin w kontekście przypadającej dzisiaj niedzieli Świętej Rodziny.