Między Ziemią a Niebem

Trzecia niedziela adwentu w Kościele nazywana jest niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Jej nazwa pochodzi od słów antyfony: „gaudete in Domino”, czyli „radujcie się w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. W dzisiejszą niedzielę przypada również 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Interwencje u władz w sprawie zwolnienia internowanych, otoczenie ich opieką duchową i materialną, a także ich rodzin, opieka duszpasterska nad strajkującymi, modlitwy za naród i spokój społeczny w kraju – to tylko niektóre działania podjęte przez Kościół katolicki w tamtym czasie, o których rozmawiamy w programie.