Między Ziemią a Niebem

Trzecia niedziela adwentu w Kościele nazywana jest niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Jej nazwa pochodzi od słów antyfony: „gaudete in Domino”, czyli „radujcie się w Panu”. Teksty liturgii tej nie