Między Ziemią a Niebem

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czterotygodniowy czas adwentu. Papież Franciszek wzywa nas w tym czasie do intensywniej modlitwy, rozwoju życia duchowego i większej wrażliwości na potrzeby innych. Wobec pychy, dumy i arogancji zachęca do przyjęcia