Między Ziemią a Niebem

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czterotygodniowy czas adwentu. Papież Franciszek wzywa nas w tym czasie do intensywniej modlitwy, rozwoju życia duchowego i większej wrażliwości na potrzeby innych. Wobec pychy, dumy i arogancji zachęca do przyjęcia postawy łagodności i pokory, aby przygotować się na przyjście Zbawiciela. I właśnie o adwencie, czasie przygotowań na przyjście Jezusa Chrystusa, będziemy rozmawiać. Powiemy też o tym, w jaki sposób możemy wesprzeć tych, którzy potrzebują naszej materialnej i duchowej ofiary w akcji Pomoc Kościołowi na Wschodzie.