Między Ziemią a Niebem

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Wspomnienie tego święta wprowadza nas w Adwent, w czas refleksji i swoistego zwolnienia. I o tym w naszym dzisiejszym programie oraz o lekturze Pisma Świętego na czas Adwentu i wewnętrznym nawróceniu. Porozmawiamy także o pomocy Kościoła w czasie trwającej pandemii Covid-19.