Między Ziemią a Niebem

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości w dzisiejszy programie porozmawiamy o tym, czym jest współczesny patriotyzm, jakimi cechami charakteryzuje się patriotyzm widziany oczami chrześcijanina, jak go w sobie należy wypracowywać, a