Między Ziemią a Niebem

Dziś obchodzimy niedzielę świętego Franciszka, która kończy „Czas dla Stworzenia”, rozpoczęty 1 września Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Caritas Laudato Si świętuje ją pod hasłem „Dowody miłości do wody”. W