Między Ziemią a Niebem

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który jest obchodzony 27 września, poświęcone jest: „dramatowi osób przesiedlonych wewnętrznie, dramatowi często niedostrzeganemu, zaostrzonemu przez światowy kryzys spowodo