Między Ziemią a Niebem

20 września w Kościele w Polsce obchodzimy 54. Dzień Środków Społecznego Przekazu. W programie powiemy o 40. rocznicy wprowadzenia transmisji radiowej mszy świętej przez Polskie Radio. Dowiemy się również o przypadającej na 4 październi