Między Ziemią a Niebem

W programie mówimy o tym jak przebiegają tegoroczne pielgrzymki do sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Z powodu epidemii koronawirusa pielgrzymowanie jest utrudnione, jednak Kościół wyszedł pątnikom naprzeciw dopuszczając