Między Ziemią a Niebem

W programie porozmawiamy o trzeźwości narodu oraz o warunkach uzyskania odpustu zupełnego. Miesiąc, który rozpoczęliśmy, wzywa wszystkich Polaków do wyrzeczenia się alkoholu i walki z uzależnieniem. W akcję o trzeźwości narodu, włączył