Między Ziemią a Niebem

Poruszamy temat watykańskiej instrukcji o parafiach. Papież Franciszek podkreślił w niej, że „parafia jest ciągle aktualna i musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno. Jest domem ludu Bożego, tym domem, w kt