Między Ziemią a Niebem

W programie rozmawiamy o nowych obostrzeniach dotyczących organizacji pielgrzymek. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii koronawirusa. Celem procedur jest minimalizowani