Między Ziemią a Niebem

W programie rozmawiamy o nowych obostrzeniach dotyczących organizacji pielgrzymek. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii koronawirusa. Celem procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia. Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów. Powiemy też o pomocy Kościoła dla ofiar tegorocznych powodzi.