Między Ziemią a Niebem

W siedem tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej