Między Ziemią a Niebem

W programie rozmawiamy o tym, jaki jest wpływ pandemii na naszą wiarę. Przedstawimy pomoc, która płynie do naszych rodaków dotkniętych koronawirusem na Ukrainie a także pomoc chorym w hospicjach. Przedstawiamy także aktualne wydarzenia