Między Ziemią a Niebem

Obecna pandemia przypomina nam, że nie ma różnic między tymi, którzy cierpią. To, co się dzieje, jest dla nas wstrząsem: to czas aby usunąć nierówności, niesprawiedliwość, która podważa u podstaw zdrowie całej ludzkości. Być chrześcijaninem to nie tylko wypełniać przykazania, ale to także narodzić się na nowo i pozwolić, aby Duch wszedł w nas i prowadził nas tam, gdzie On chce. To jest wolność Ducha. – Niech Pan nam pomoże w byciu uległymi Duchowi – to słowa papieża Franciszka. I o tym właśnie porozmawiamy w programie, a także o rozpoczynającym się Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym, którego hasłem są słowa z Listu św. Pawła do Filipian: Dla mnie żyć to Chrystus.