Między Ziemią a Niebem

Obecna pandemia przypomina nam, że nie ma różnic między tymi, którzy cierpią. To, co się dzieje, jest dla nas wstrząsem: to czas aby usunąć nierówności, niesprawiedliwość, która podważa u podstaw zdrowie całej ludzkości. B