Między Ziemią a Niebem

– Boże wszechmocny i miłosierny, spójrz na nasze cierpienia, pociesz swoje dzieci i otwórz nasze serca nadziei, byśmy poczuli Twą ojcowską obecność pośród nas – Papież Franciszek powiedział, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy Jezusa, aby powierzyć Mu nasze obawy i lęki, bo tylko On może je przezwyciężyć. I właśnie o tym porozmawiamy w programie, a także o Janie Pawle II, patronie na trudne czasy.