Między Ziemią a Niebem

– Boże wszechmocny i miłosierny, spójrz na nasze cierpienia, pociesz swoje dzieci i otwórz nasze serca nadziei, byśmy poczuli Twą ojcowską obecność pośród nas – Papież Franciszek powiedział, że nie jesteśmy samowystar