Między Ziemią a Niebem

„Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci, zranionych na ciele i na duszy. (...) Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem Pana, które rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia „nigdy więcej” wszelkim rodzajom i formom nadużyć” (papież Franciszek, „List do Ludu Bożego”). W programie porozmawiamy o tym, jak pomóc w duchowym rozwoju osobom wykorzystywanym, a także jak odbudować zaufanie do Kościoła. Ponadto w trakcie programu transmisja rozważań papieskich przy modlitwie Anioł Pański i inne aktualne informacje z życia Kościoła.