Między Ziemią a Niebem

Kościół zaleca chrześcijanom trzy wielkopostne praktyki: modlitwę, post i jałmużnę. Czasami zdarza się te praktyki lekceważyć, traktować jako „opcje” do wyboru, z których można, ale nie trzeba skorzystać. Tak naprawdę są one