Między Ziemią a Niebem

Św. Bernardyn ze Sieny pisał: „W zakonie człowiek żyje czyściej, upada rzadziej, powstaje prędzej, chodzi ostrożniej, odpoczywa bezpieczniej” – jak rozumieć te słowa... Z okazji przypadającego 2 lutego Dnia Życia Konsekrowanego poro