Między Ziemią a Niebem

Dziś pierwsza niedziela Słowa Bożego, którą ustanowił papież
Franciszek. Jej celem jest zachęcenie nas do systematycznego czytania i rozważania tekstów biblijnych. W programie mówimy także o roku jubileuszowym w zakonie Paulinów – mija 750 lat od śmierci jego założyciela błogosławionego Euzebiusza.