Między Ziemią a Niebem

„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” – czytamy w Piśmie Świętym (Ps 9, 19) . Do tych słów odnosi się papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Ubogich. – Słowa psalmu są niesamowicie aktualne i wyrażają