Między Ziemią a Niebem

W tym odcinku składamy z papieżem Franciszkiem wizytę w Afryce. Powiemy o jego pięknych słowach skierowanych do kapłanów. O duchownych powiemy również w kontekście budowy nowego biura przy Konferencji Episkopatu Polski. Ma ono jeden cel