Między Ziemią a Niebem

Jak sztuka może zbliżyć nas do Boga? O tym rozmawiamy z dr Justyną Napiórkowską, która jest historykiem sztuki oraz ks. dr Zenonem Hanasem (SAC) z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasi goście opowiadają o wielkich dziełach, z których słyną Włochy. Dzielą się spostrzeżeniami, jak sztuka może wpływać i jednoczyć ludzi młodych. W programie również o pielgrzymkach na Jasną Górę. Około 250 tysięcy wiernych wędruje do Częstochowy. Pątnicy przemierzają łącznie ponad 15 tysięcy kilometrów szlaków przecinających całą Polskę.