Między Ziemią a Niebem

Jak sztuka może zbliżyć nas do Boga? O tym rozmawiamy z dr Justyną Napiórkowską, która jest historykiem sztuki oraz ks. dr Zenonem Hanasem (SAC) z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasi goście opowiadają o wielkich dziełach,