Między Ziemią a Niebem

W Kalwarii Pacławskiej pod hasłem „Obecność” rozpoczęło się 32. Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Jest to najstarsze ogólnopolskie spotkanie dla młodzieży o charakterze religijnym. W programie porozmawiamy także o cichych rekolekc