Między Ziemią a Niebem

Od 1 czerwca zaczęły obowiązywać w Kościele normy wprowadzone przez motu proprio Vos estis lux mundi, przewidujące możliwość wszczęcia przez metropolitę postępowania wobec biskupów, którym zarzucono nieprawidłową reakcję na zgłoszenie w