Między Ziemią a Niebem

40 lat temu rozpoczęła się pielgrzymka Jana Pawła II, która odmieniła losy nie tylko Polski, ale też Europy. Z tej okazji w Świątyni Opatrzności Bożej obchodzony jest dzień dziękczynienia. W rumuński Blaj papież Franciszek odprawił boską litur