Między Ziemią a Niebem

Kościół na rzecz matek oraz Matki w Kościele – to główne tematy najbliższego odcinka. Poruszymy też wciąż palący temat nadużyć seksualnych w kościele oraz wspomnimy o Dniu Modlitw za Kościół w Chinach. Zapraszamy także na t