Między Ziemią a Niebem

W programie rozmawiamy o ochronie dzieci i najsłabszych wobec zagrożeń płynących z nadużyć. Rozmowa ta jest też zapowiedzią spotkania papieża Franciszka z przewodniczącymi Konferencji Episkopatów z całego świata – właśnie na temat ochrony młodocianych (spotkanie odbędzie w Watykanie od 21 do 24 lutego). W ostatnim przemówieniu do Kurii Rzymskiej Papież wzywał tych, którzy dopuścili się podobnych czynów: „Nawróćcie się i stańcie przez obliczem ludzkiej sprawiedliwości oraz przygotujcie się na sąd Boży”.