Między Ziemią a Niebem

Nagroda Totus Tuus w czterdziestolecie pontyfikatu Jana Pawła II ma szczególne znaczenie. Katolickie Noble przyznawane są ludziom, którzy swoim życiem, pracą i wychowaniem innych niosą na ramionach dziedzictwo papieża Polaka. W tym roku