Między Ziemią a Niebem

Papież Franciszek wprowadza zmianę w katechizmie Kościoła katolickiego, która mówi wprost, że kara śmierci w świetle ewangelii jest niedopuszczalna, bo jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby ludzkiej. Decyzja ta wywołała mn&oa