Między Ziemią a Niebem

Tym razem próbujemy odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy być matką w Kościele? Wspominamy też o Dniu katolików w Chinach i pokazujemy akcje organizacji „Katolicy na ulicy”. W nawiązaniu do nadchodzącej Uroczystości Najświęt