Między Ziemią a Niebem

Przed nami dwa ostatnie tygodnie Wielkiego Postu. To czas na wielkanocną spowiedź i prawdziwe wielkopostne oczyszczenie. W programie również rozmawiamy o Matce Teresie w spodniach, polskim misjonarzu zgłoszonym do pokojowej nagrody Nobla, którego proces beatyfikacyjny właśnie się zaczyna , ustaleniach Konferencji Episkopatu Polski oraz działalności Domu św. Józefa dla osób niedołężnych i niepełnosprawnych.