Media Story

Mamy okazję prześledzić, jak w miarę upływu lat, obieg informacji nabierał tempa i rozmachu, a roczne i półroczne wydawnictwa zastępowano tygodnikami i gazetami codziennymi. Dzięki wynalazkom i technologii wiadomości pokonywały coraz większe odległości i bariery geograficzne. Z czasem zmieniała się też ich forma. Początkowo informację przekazywano ustnie, potem pisemnie, w końcu słowo mówione połączono z obrazem. W odcinku prowadzący rozmawiają o cenie, jaką uzyskiwały informacje i kto na nich najbardziej zarabiał.