Media Story

Sposoby przekazywania informacji na przestrzeni dziejów bywały zaskakujące. Ukazuje to cykl programów Historia Mediów Media Story, którego twórcy zderzyli najważniejsze fakty historyczne z barwnymi anegdotami. Dowiadujemy się z niego, jak przekazywano informacje na różnych etapach rozwoju ludzkości poczynając od informacji wizualnej, poprzez informację, której nośnikiem był pieniądz, aż po współczesne formy przekazu. 


Mamy okazję prześledzić, jak w miarę upływu lat, obieg informacji nabierał tempa i rozmachu, a roczne i półroczne wydawnictwa zastępowano tygodnikami i gazetami codziennymi. Dzięki wynalazkom i technologii wiadomości pokonywały coraz większe odległości i bariery geograficzne. Z czasem zmieniała się też ich forma. Początkowo informację przekazywano ustnie, potem pisemnie, w końcu słowo mówione połączono z obrazem.