Media Story

Sposoby przekazywania informacji na przestrzeni dziejów bywały zaskakujące. Ukazuje to cykl programów Historia Mediów Media Story, którego twórcy zderzyli najważniejsze fakty historyczne z barwnymi anegdotami. Dowi