Media Story

W tym odcinku prowadzący rozmawiają o tym, jaką rolę w przekazywaniu wiadomości pełniły średniowieczne herby i pieczęcie.