Media Story

Celem programu jest przybliżenie różnych metod i etapów przekazywania informacji (przez informację wizualną, informację, jaką niosą ze sobą różne formy pieniądza i informację w rozumieniu tradycyjnym), a także pokazanie, jak dochodziło do ich upowszechnienia, przyspieszenia obiegu (przejścia z rocznych i półrocznych podsumowań do tygodników i gazet), pokonywania odległości i barier geograficznych (od telegrafów optycznych do radia), zmiany form (słowo przekazywane ustnie, na piśmie, słowo mówione i obraz).