Mazurki nad Wisłą

Wiejscy mistrzowie i ludzie miasta, którzy świadomie wybrali tradycyjne sztuki jako przestrzeń osobistego spełnienia i rozwoju, spotykają się nad Wisłą, by na festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” stworzyć przestrzeń wzajemnej inspi