Matka niewidomych

Działalność Matki Róży Czackiej jest przełomowa. Nowatorskie podejście polegało przede wszystkim na podejściu do człowieka niewidomego. Matka mówi nie tyle o psychologii osoby niewidomej, co raczej osoby, która nie widzi. Zwraca uwagę, że niewidomi nie są upośledzeni lub chorzy i dlatego podejmując relacje z nimi nie należy stosować jakichś specjalnych ulg. Są to ludzie, którzy doświadczają pewnej ułomności, braku. Taka jest rola powołanego do życia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Ośrodek otacza niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.