Matka niewidomych

Działalność Matki Róży Czackiej jest przełomowa. Nowatorskie podejście polegało przede wszystkim na podejściu do człowieka niewidomego. Matka mówi nie tyle o psychologii osoby niewidomej, co raczej osoby, która nie widzi. Zwraca