Marzyciele

Kolejnym bohaterem programu jest Józef Mackiewicz, pisarz i publicysta. Przed wojną redaktor wileńskiego dziennika „Słowo”. W maju 1943 na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych udał się do Katynia jako obserwator ekshumacji zamordowanych przez Sowietów polskich oficerów. Autor książki „Zbrodnia katyńska: w świetle dokumentów z przedmową gen. Władysława Andersa (1948).