Marzyciele

Kolejną bohaterką programu cyklu jest Elżbieta Zawacka, która podczas II wojny światowej była emisariuszką Komendanta Głównego Armii Krajowej do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie oraz organizatorką szlaków kurierskich przez Niemcy. Jedyna kobieta wśród 316. cichociemnych, powstaniec warszawski, działaczka WiN, więzień okresu stalinowskiego. Po upadku komunizmu awansowana na stopień generała brygady.