Marzyciele

Bohaterem kolejnego odcinka programu jest Henryk Wereszycki. Podczas I wojny światowej wstąpił do Legionów, w 1918 r. uczestniczył w walkach z Ukraińcami o Lwów, w 1920 w wojnie polsko - bolszewickiej, w 1939 wziął udział w kampanii wrześniowej. Wojnę przetrwał w oflagach niemieckich. Po wojnie kontynuował pracę naukową historyka. Znawca dziejów Polski porozbiorowej, monarchii habsburskiej i dyplomacji europejskiej w XIX w.