Marzyciele

Zofia Zawiszanka, kolejna bohaterka programu, pochodziła z tradycyjnej rodziny ziemiańskiej, której członkowie walczyli w powstaniach narodowych i prowadzili gospodarstwo rolne w Goszycach pod Krakowem. W 1914 r. została zaangażowana w wywiadzie Legionów Polskich w przygranicznym terenie zaboru rosyjskiego. Podczas II wojny światowej zaprzysiężona w AK była działaczką konspiracyjnej organizacji ziemiańskiej Uprawa. Poetka i pisarka.